Validatie gegevens

Alle 146 contacten en 277 organisaties die per 1 januari 2022 op de digitale wereldkaart WestlandWerelds staan, krijgen in april of mei 2022 een bestand toegezonden met hun gegevens op de kaart ter validatie. Dat is ook een goed moment om stil te staan bij de promotie van WestlandWerelds, o.a. naar het eigen personeel! De glastuinbouw beleven kun je ook op de nieuwe website van Glastuinbouw Nederland en de Foriade van 14 april t/m 9 oktober 2022. #westland #glastuinbouw #floriade