Een lege wereldkaart!

Met pijn in mijn hart heb ik (Ard Dekker) vandaag de 32e upload gedaan van deze keer een leeg excel-bestand van WestlandWerelds. De 281 organisaties uit Westland e.o. en de 1621 locaties in de wereld zijn niet meer zichtbaar op de kaart. Geen toepassingsmogelijkheden meer om aan de hand van de digitale wereldkaart de vele buitenlandse delegaties te laten zien welke relaties er liggen met onze regio of leerlingen in het onderwijs meer bewust te maken van de internationale rol van het glastuinbouwcluster met een belangrijke bijdrage aan gezondheid en geluk in de wereld, etc. Hier mogen we best wat trotser op zijn! Het niet meer kunnen benutten van WestlandWerelds is n.m.m. een gemiste kans bij de positionering van het merk Westland! Zie het nieuwsbericht van 11 april jl. voor de reden van de beëindiging.

Terugkijkend ben ik trots op het kunnen en mogen omzetten van een idee (in 2018) in een mooi en functioneel product (operationeel vanaf begin 2019) waar veel complimenten voor zijn ontvangen met veel toepassingsmogelijkheden om het imago van Westland te verbeteren. Een goed netwerk is opgebouwd met veel mooie contacten. De kaart is weliswaar leeg, maar de (aangepaste) website blijft nog tot medio 2024. De bedrijfspagina van LinkedIn zal een meer slapend bestaan gaan leiden.

Graag dank ik iedereen voor zijn/haar bijdrage aan de digitale wereldkaart WestlandWerelds om het Westland in het algemeen en het glastuinbouwcluster in het bijzonder nog beter op de kaart te zetten.

Einde WestlandWerelds

Na twee jaar discussie tussen de gemeente Westland en mij (Ard Dekker) als initiatiefnemer en coördinator over het voortbestaan van WestlandWerelds heb ik jammer genoeg gemeend te moeten stoppen met dit burgerinitiatief.

De belangrijkste reden om te stoppen met de kaart is dat de gemeente Westland niet actief  wil bijdragen aan de communicatie van WestlandWerelds. Het actief promoten van individuele initiatieven ziet de gemeente niet als haar taak. De gemeente kiest er juist voor om in clusterverband de promotie van Westland en de Greenport te verzorgen. Vanaf de start in maart 2019 heb ik aangedrongen op een actieve rol van de gemeente, omdat het verhogen van het imago van Westland als wereldhoofdstad voor de glastuinbouw de belangrijkste doelstelling is van de kaart. Aangezien deze actieve promotie voorwaardelijk was om door te gaan komt er per 1 juli a.s. een einde aan  WestlandWerelds. Betrokkenen en organisaties die op de kaart staan zijn vandaag geïnformeerd.  

Zie mijn spreektekst voor de Raadscommissie Bestuur en Economie van 24 november 2022. Nagenoeg alle fracties van de gemeenteraad gaven aan dat ze dit burgerinitiatief wilden blijven omarmen. In februari 2023 is de digitale wereldkaart wel op de vernieuwde website van de gemeente Westland geplaatst. Zie het heden verzonden persbericht en het inmiddels verschenen artikel in AD-Westland.

WestlandWerelds steviger op de kaart

Na de melding van de gemeente Westland op 13 juli 2022 dat de hosting van WestlandWerelds zou gaan stoppen en de discussie in de Raadscommissie van 24 november 2022 heeft wethouder Pieter Varekamp op 7 december 2022 in de gemeenteraad toegezegd dat de digitale wereldkaart alsnog op een website van de gemeente blijft staan en de communicatie door de gemeente Westland over WestlandWerelds wordt afgestemd met initiatiefnemer en coördinator Ard Dekker. Hierover worden begin 2023 afspraken gemaakt. De steun van alle partijen in de gemeenteraad voelt als een goede steun in de rug om met dit mooie initiatief verder te gaan. Bijkomend voordeel is dat de bekendheid van de kaart aanzienlijk is toegenomen door de aandacht in o.a. Het Hele Westland, AD/Westland en Monsterse Courant. Tot medio van dit jaar waren veel Westlandse politici en 90% van de benaderde organisaties nog onbekend met de digitale wereldkaart.

Twee bedrijven zijn toegevoegd aan de kaart: Dracenakwekerij De Plaats en vanderalk+degroot. Naar verwachting zullen de komende maanden ook bedrijven moeten stoppen. Er zijn echter ook nog voldoende andere potentiële organisaties die op de kaart kunnen worden gezet. Mail naar westlandwerelds@gmail.com.

Steun van gemeenteraad Westland!?

In een artikel in AD/Westland van 23 november staat dat Ard Dekker op 24 november inspreekt bij een raadscommissie van de gemeenteraad Westland. Dit is om: 1) steun te krijgen voor het op een website van de gemeente houden van de digitale wereldkaart WestlandWerelds en 2) actieve ondersteuning van de gemeente bij de promotie van WestlandWerelds. Met het positieve artikel in AD/Westland kijkt hij met vertrouwen naar de uitkomst.

Geen mutaties, maar wel zorgen

Voor het eerst is er in twee maanden geen mutatie op de kaart, maar er zijn wel veel zorgen. Veel bedrijven zullen noodgedwongen moet stoppen door de hoge energieprijzen. Plantise is zo’n mooi internationaal opererend bedrijf dat nu nog op de kaart staat en per 1 april 2023 noodgedwongen de deuren sluit.  Na ruim een jaar lobbyen en gesprekken met de politiek op initiatief van Glastuinbouw Nederland is er nog steeds geen passend antwoord van het Kabinet op de zorgelijke situatie in de glastuinbouw als gevolg van de hoge energieprijzen. Ook de energietransitie dreigt daardoor stil te vallen! Teken daarom de petitie van de glastuinbouw (https://lnkd.in/efGS8ap2). Als we op de kaart van WestlandWerelds kijken kunnen we nog trots zijn op  onze regionale bijdrage aan gezondheid en geluk in de wereld. Dat is goed voor het imago van Westland. Laten we dat zo houden! Vandaag is de kaart ook mooi zichtbaar bij het artikel ‘Op de pijp met’ in Het Hele Westland.

Westlandpromotie

Van mei t/m juni jl. waren er drie kaskrakers met Westlandpromotie: Dwars Door De Kas (DDDK), Kom in de Kas en het Varend Corso. Op de Foriade presenteert de glastuinbouw zich ook. Stuk voor stuk zijn dit evenementen waar we trots op mogen zijn. De belangrijkste doelstelling van de digitale wereldkaart WestlandWerelds (Engelstalig en Nederlands) is eveneens om het imago van Westland als wereldhoofdstad van de tuinbouw te verhogen. Sinds de lancering in maart 2019 is reeds enige tijd sprake van een volwaardige kaart die op meerdere gebieden wordt gebruikt. Na de 29e import staan 1612 locaties in het buitenland op de kaart van 226 bedrijven, 22 stichtingen en 29 kennisinstellingen. De website wordt gemiddeld 1.500 keer per maand bekeken en de LinkedIn-pagina kent nu 730 volgers. Deel WestlandWerelds op social media!

Kaart wereldwijd bekeken en 28e import

Via Google analytics is zichtbaar dat de kaart de laatste jaren 1.000-3.000 keer per maand wordt geraadpleegd. Het gemiddelde is 1.500 met een aantal keren opvallende pieken. Zo werd de kaart op 17/18 mei jl. bijna 1.000 leer bekeken, waarvan bijna 650 keer uit 99 landen. Koplopers waren de VS (45), India (35) en Brazilie (32). Dit is vaker gebeurd. De aanleiding is nog een raadsel.

De 28e import van vandaag betreft volledig de verwerking van het commentaar van bijna de helft van de organisaties die vanaf medio april jl. een format hebben ontvangen t.b.v. validatie van hun gegevens. Het aantal locaties is iets verminderd en bedraagt 1607 (1311 bedrijven, 57 stichtingen en 239 kenisinstellingen).

Validatie gegevens

Alle 146 contacten en 277 organisaties die per 1 januari 2022 op de digitale wereldkaart WestlandWerelds staan, krijgen in april of mei 2022 een bestand toegezonden met hun gegevens op de kaart ter validatie. Dat is ook een goed moment om stil te staan bij de promotie van WestlandWerelds, o.a. naar het eigen personeel! De glastuinbouw beleven kun je ook op de nieuwe website van Glastuinbouw Nederland en de Foriade van 14 april t/m 9 oktober 2022. #westland #glastuinbouw #floriade

Twee nieuwe mijlpalen!

Bij de 27e import zijn twee mijlpalen bereikt. Ten eerste zijn er meer dan 150 contacten met organisaties op de kaart. Bovendien is de grens van 1.500 buitenlandse locaties bereikt.

BoereGoed, Dutch Sino Business Promotions,  BDO (als participant van het World Horti Center), M.E.G.A. Sport Equipment, Bransen Group en WPK zijn nieuw op de kaart en een bedrijf is geschrapt, omdat het geen participant meer is van het WHC.

Op de kaart staan nu 286 organisaties (19 stichtingen, 31 kennisinstellingen en 236 bedrijven) van 152 contacten met 1640 locaties in het buitenland.  De bedrijfspagina op LinkedIn telt inmiddels 660 volgers.  Zeg het voort en gebruik de kaart bij onderwijs, internationale uitwisselingen, etc.!