Westlandpromotie

Van mei t/m juni jl. waren er drie kaskrakers met Westlandpromotie: Dwars Door De Kas (DDDK), Kom in de Kas en het Varend Corso. Op de Foriade presenteert de glastuinbouw zich ook. Stuk voor stuk zijn dit evenementen waar we trots op mogen zijn. De belangrijkste doelstelling van de digitale wereldkaart WestlandWerelds (Engelstalig en Nederlands) is eveneens om het imago van Westland als wereldhoofdstad van de tuinbouw te verhogen. Sinds de lancering in maart 2019 is reeds enige tijd sprake van een volwaardige kaart die op meerdere gebieden wordt gebruikt. Na de 29e import staan 1612 locaties in het buitenland op de kaart van 226 bedrijven, 22 stichtingen en 29 kennisinstellingen. De website wordt gemiddeld 1.500 keer per maand bekeken en de LinkedIn-pagina kent nu 730 volgers. Deel WestlandWerelds op social media!

Kaart wereldwijd bekeken en 28e import

Via Google analytics is zichtbaar dat de kaart de laatste jaren 1.000-3.000 keer per maand wordt geraadpleegd. Het gemiddelde is 1.500 met een aantal keren opvallende pieken. Zo werd de kaart op 17/18 mei jl. bijna 1.000 leer bekeken, waarvan bijna 650 keer uit 99 landen. Koplopers waren de VS (45), India (35) en Brazilie (32). Dit is vaker gebeurd. De aanleiding is nog een raadsel.

De 28e import van vandaag betreft volledig de verwerking van het commentaar van bijna de helft van de organisaties die vanaf medio april jl. een format hebben ontvangen t.b.v. validatie van hun gegevens. Het aantal locaties is iets verminderd en bedraagt 1607 (1311 bedrijven, 57 stichtingen en 239 kenisinstellingen).

Validatie gegevens

Alle 146 contacten en 277 organisaties die per 1 januari 2022 op de digitale wereldkaart WestlandWerelds staan, krijgen in april of mei 2022 een bestand toegezonden met hun gegevens op de kaart ter validatie. Dat is ook een goed moment om stil te staan bij de promotie van WestlandWerelds, o.a. naar het eigen personeel! De glastuinbouw beleven kun je ook op de nieuwe website van Glastuinbouw Nederland en de Foriade van 14 april t/m 9 oktober 2022. #westland #glastuinbouw #floriade

Twee nieuwe mijlpalen!

Bij de 27e import zijn twee mijlpalen bereikt. Ten eerste zijn er meer dan 150 contacten met organisaties op de kaart. Bovendien is de grens van 1.500 buitenlandse locaties bereikt.

BoereGoed, Dutch Sino Business Promotions,  BDO (als participant van het World Horti Center), M.E.G.A. Sport Equipment, Bransen Group en WPK zijn nieuw op de kaart en een bedrijf is geschrapt, omdat het geen participant meer is van het WHC.

Op de kaart staan nu 286 organisaties (19 stichtingen, 31 kennisinstellingen en 236 bedrijven) van 152 contacten met 1640 locaties in het buitenland.  De bedrijfspagina op LinkedIn telt inmiddels 660 volgers.  Zeg het voort en gebruik de kaart bij onderwijs, internationale uitwisselingen, etc.!

25e import data met meer bedrijven en toepassingen

Bij de 25e import van data sinds de lancering in maart 2019 zijn mooie bedrijven toegevoegd. Zie de bedrijfspagina LinkedIn. Doordat een bedrijf met veel buitenlandse relaties is verwijderd, omdat het geen participant meer is van het WHC, is sprake van een beperkte  toename van het aantal buitenlandse relaties naar 1462. Het aantal organisaties/lokaties in Westland e.o. is wel fors gestegen naar 272. Nieuwe toepassingen zijn de bijdragen aan de onboardingcursus  IntoTuinbouw en aan de Westlandse techniekdag op 24 september van het WNTWeb. De bedrijfspagina op LinkedIn telt inmiddels bijna 600 volgers en de kaart wordt per maand 1.500-200 keer bekeken.

Nieuwe mijlpalen in zicht

Sinds vandaag staan op de digitale wereldkaart 1456 buitenlandse locaties van 248 organisaties (200 bedrijven, 17 stichtingen en 31 kennisinstellingen) uit Westland e.o. Over ongeveer twee maanden is de 25e import met meer dan 250 organisaties en wellicht meer dan 1500 buitenlandse locaties. Met het Westland en de tuinbouwsector, die steeds meer durzaam, innovatief en circulair is, leveren we een belangrijke bijdrage aan wereldwijde voedselvraagstukken (gezondheid) en geluk! Laten we dit aan de hand van de kaart uitdragen!

Vijf nieuwe stichtingen voor goede doelen in buitenland op de kaart

Vijf nieuwe stichtingen, die bijdragen aan ontwikkelingshulp in het buitenland, zijn toegevoegd aan de digitale wereldkaart WestlandWerelds. Centraal staat deze keer de Stichting Streekverband deTien. Met het geld dat 16 aangesloten Protestantse kerken uit Westland en Midden-Delfland inzamelen d.m.v. collecten, giften enz. worden zes projecten gedurende meerdere jaren ondersteund: Jarikin, Tuka Pamoja (Kenia/Wim v.d. Burg) en Hart voor Moldavie zijn nieuw op WestlandWerelds. Westland4Gambia en Girls Empoverment Foundation stonden reeds op de kaart. Het zesde project volgt later. Daarnaast is de Stichting Dorcas vermeld, incl. de winkel in Naaldwijk. Met opname van dergelijke stichtingen op de kaart wordt samenwerking tussen stichtingen, bedrijven en kennisinstellingen in het buitenland gestimuleerd. Een voorbeeld is Rijk Zwaan dat in 2020 een samenwerking is aangegaan met Jarikin voor hulp bij een tuinbouwproject in Haïti. Op de kaart staan nu 239 organisaties uit Westland e.o. (194 bedrijven, 30 kennisinstellingen, en 15 stichtingen) met 1438 relaties in het buitenland.

Update en jaarlijkse validatie gegevens

Na de 22e import staan 1.408 buitenlandse relaties op de kaart van 220 organisaties uit Westland e.o. Overeenkomstig het gegevensprotocol ontvangen alle organisaties die per 1 januari jl. op de kaart staan de komende weken een bestand met hun data ter validatie. Alle organisaties staan gratis op de kaart, maar er wordt wel verzocht om WestlandWerelds meer bekendheid te geven op social media en mond tot mond. In de laatste nieuwsbrief van het World Horti Center is de mooie kenniscirkel afgebeeld van de vele participanten van het WHC die op de kaart staan. In 2021 gaat de aandacht meer uit naar toepassingen en publiciteit.

Lentiz en Bigg Green Egg Europe nieuw op de kaart

Vandaag zijn 247 buitenlandse locaties toegevoegd aan de kaart. Hiervan zijn 224 nieuwe locaties (kennispartners) van de Lentiz onderwijsgroep, vooral in China. Ook de MKB-Westland winnaar Big Green Egg Europe is met 24 buitenlandse distributeurs goed vertegenwoordigd. Totaal staan er nu 1392 buitenlandse locaties op de kaart van 217 organisaties uit Westland e.o. Op naar 1.500 buitenlandse locaties!