WestlandWerelds steviger op de kaart

Na de melding van de gemeente Westland op 13 juli 2022 dat de hosting van WestlandWerelds zou gaan stoppen en de discussie in de Raadscommissie van 24 november 2022 heeft wethouder Pieter Varekamp op 7 december 2022 in de gemeenteraad toegezegd dat de digitale wereldkaart alsnog op een website van de gemeente blijft staan en …

25e import data met meer bedrijven en toepassingen

Bij de 25e import van data sinds de lancering in maart 2019 zijn mooie bedrijven toegevoegd. Zie de bedrijfspagina LinkedIn. Doordat een bedrijf met veel buitenlandse relaties is verwijderd, omdat het geen participant meer is van het WHC, is sprake van een beperkte  toename van het aantal buitenlandse relaties naar 1462. Het aantal organisaties/lokaties in …

Nieuwe mijlpalen in zicht

Sinds vandaag staan op de digitale wereldkaart 1456 buitenlandse locaties van 248 organisaties (200 bedrijven, 17 stichtingen en 31 kennisinstellingen) uit Westland e.o. Over ongeveer twee maanden is de 25e import met meer dan 250 organisaties en wellicht meer dan 1500 buitenlandse locaties. Met het Westland en de tuinbouwsector, die steeds meer durzaam, innovatief en …