25e import data met meer bedrijven en toepassingen

Bij de 25e import van data sinds de lancering in maart 2019 zijn mooie bedrijven toegevoegd. Zie de bedrijfspagina LinkedIn. Doordat een bedrijf met veel buitenlandse relaties is verwijderd, omdat het geen participant meer is van het WHC, is sprake van een beperkte  toename van het aantal buitenlandse relaties naar 1462. Het aantal organisaties/lokaties in …

Nieuwe mijlpalen in zicht

Sinds vandaag staan op de digitale wereldkaart 1456 buitenlandse locaties van 248 organisaties (200 bedrijven, 17 stichtingen en 31 kennisinstellingen) uit Westland e.o. Over ongeveer twee maanden is de 25e import met meer dan 250 organisaties en wellicht meer dan 1500 buitenlandse locaties. Met het Westland en de tuinbouwsector, die steeds meer durzaam, innovatief en …

Vijf nieuwe stichtingen voor goede doelen in buitenland op de kaart

Vijf nieuwe stichtingen, die bijdragen aan ontwikkelingshulp in het buitenland, zijn toegevoegd aan de digitale wereldkaart WestlandWerelds. Centraal staat deze keer de Stichting Streekverband deTien. Met het geld dat 16 aangesloten Protestantse kerken uit Westland en Midden-Delfland inzamelen d.m.v. collecten, giften enz. worden zes projecten gedurende meerdere jaren ondersteund: Jarikin, Tuka Pamoja (Kenia/Wim v.d. Burg) …

Update en jaarlijkse validatie gegevens

Na de 22e import staan 1.408 buitenlandse relaties op de kaart van 220 organisaties uit Westland e.o. Overeenkomstig het gegevensprotocol ontvangen alle organisaties die per 1 januari jl. op de kaart staan de komende weken een bestand met hun data ter validatie. Alle organisaties staan gratis op de kaart, maar er wordt wel verzocht om …

Lentiz en Bigg Green Egg Europe nieuw op de kaart

Vandaag zijn 247 buitenlandse locaties toegevoegd aan de kaart. Hiervan zijn 224 nieuwe locaties (kennispartners) van de Lentiz onderwijsgroep, vooral in China. Ook de MKB-Westland winnaar Big Green Egg Europe is met 24 buitenlandse distributeurs goed vertegenwoordigd. Totaal staan er nu 1392 buitenlandse locaties op de kaart van 217 organisaties uit Westland e.o. Op naar …