WestlandWerelds is een unieke digitale wereldkaart waarop zichtbaar wordt gemaakt waar in de wereld organisaties uit Westland en omgeving actief zijn en met welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen (“Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties.

Alle organisaties (bedrijven, kennisinstellingen en stichtingen) met een vestiging in Westland en omgeving en een structurele internationale relatie kunnen op de digitale wereldkaart worden vermeld.