Kaart wereldwijd bekeken en 28e import

Via Google analytics is zichtbaar dat de kaart de laatste jaren 1.000-3.000 keer per maand wordt geraadpleegd. Het gemiddelde is 1.500 met een aantal keren opvallende pieken. Zo werd de kaart op 17/18 mei jl. bijna 1.000 leer bekeken, waarvan bijna 650 keer uit 99 landen. Koplopers waren de VS (45), India (35) en Brazilie (32). Dit is vaker gebeurd. De aanleiding is nog een raadsel.

De 28e import van vandaag betreft volledig de verwerking van het commentaar van bijna de helft van de organisaties die vanaf medio april jl. een format hebben ontvangen t.b.v. validatie van hun gegevens. Het aantal locaties is iets verminderd en bedraagt 1607 (1311 bedrijven, 57 stichtingen en 239 kenisinstellingen).