WestlandWerelds was tot 1 juli 2023 een unieke digitale wereldkaart waarop zichtbaar werd gemaakt waar in de wereld organisaties uit Westland en omgeving actief zijn en met welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen (“Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties.

Alle organisaties (bedrijven, kennisinstellingen en stichtingen) met een vestiging in Westland en omgeving en een structurele internationale relatie konden op de digitale wereldkaart worden vermeld.

Achtergrond

WestlandWerelds is een burgerinitiatief van Ard Dekker, een betrokken, geboren en getogen Westlander. Reeds veel jaren heeft hij de gedachte dat een wereldkaart snel goed gevuld is als alle buitenlandse relaties van Westlandse organisaties daarop zichtbaar worden gemaakt. Begin 2018 heeft hij de domeinnaam www.westlandwerelds.nl vastgelegd en het e-mailadres WestlandWerelds@gmail.com aangemaakt. Na vele positieve gesprekken met participanten van het World Horti Centre, tijdens Kom in de Kas op 7 april 2018, heeft hij een projectplan gemaakt dat positief werd ontvangen  door de gemeente Westland. Deze digitale wereldkaart paste goed bij het initiatief van de gemeente om enkele andere kaarten (water, energie en robotica) toe te voegen aan de site www.westlandhortibusiness.com. Deze kaarten zijn 7 december 2018 live gegaan tijdens het Westland Event. Uiteindelijk is in oktober 2018 de opdracht voor de ontwikkeling van de kaart door Stichting Westland Marketing verstrekt aan het bedrijf SWIS. Na enkele testversies op basis van input van een beperkt aantal bedrijven (Priva, Rijk Zwaan, Beekenkamp/Deliflor en Koppert Cress) is in december 2018 een versie van WestlandWerelds verschenen en hoefden nog slechts kleine aanpassingen te worden gerealiseerd voordat de site op 7 februari 2019 live is gegaan tijdens de Fruit Logistica in Berlijn. De kaart is op 19 maart 2019 gelanceerd tijdens een participantenbijeenkomst van het WHC.

Op 3 juli 2018 heeft Ard voor zijn projectplan WestlandWerelds een Glazen Pluim (een initiatief van Fonds Westland en het AD om Westland mooier te maken) ontvangen van € 500. Daarvan worden kleine uitgaven betaald en een deel van de kick-off.

Na twee jaar discussie tussen de gemeente Westland en Ard Dekker als initiatiefnemer en coördinator over het voortbestaan van WestlandWerelds heeft Ard jammer genoeg gemeend per 1 juli 2023 te moeten stoppen met dit burgerinitiatief. De belangrijkste reden om te stoppen met de kaart is dat de gemeente Westland niet actief  wil bijdragen aan de communicatie van WestlandWerelds. Zie de toelichting onder nieuws. De website www.westlandwerelds.nl blijft nog een jaar in de lucht voor toelichting e.d., maar de wereldkaart bevat per 1 juli 2023 geen data meer.

Deze cartoon is getekend door
Richard de Rijke
(RDR reclame & illustraties)