Uw organisatie ook op de wereldkaart WestlandWerelds?

Wie kan op de kaart komen te staan?

Alle organisaties (bedrijven, kennisinstellingen en stichtingen) met een vestiging in Westland en omgeving en een structurele internationale relatie kunnen op de digitale wereldkaart worden vermeld.

Welke informatie wordt zichtbaar gemaakt?
 1. De locaties worden zichtbaar gemaakt van vestigingen in Westland en omgeving, eventuele hoofdvestigingen, verkoopvestigingen, distributeurs, vertegenwoordigers, agentschappen, productiebedrijven (incl. teeltlocaties), research & service-instanties, franchisebedrijven, licentiehouders, kennispartners en overige relaties. Het gaat dus niet om exportrelaties of om handelsstromen.
 2. Via een pop up scherm worden per locatie diverse gegevens getoond. Naast adresgegevens, website, e-mail en telefoonnummer betreft dit links met social media (Youtube, LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter) en de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN waar een bijdrage aan wordt geleverd. De organisatie bepaalt zelf welke gegevens worden getoond.
 3. Voorts bevat de site een zoekfunctie op naam en op kernactiviteit.

Wat is de toegevoegde waarde van WestlandWerelds?

Met deze digitale wereldkaart wordt het imago van het Westland en haar unieke tuinbouwcluster verhoogd. Dit wordt gedaan door meer mensen en specifiek jongeren bewust te maken van de enorme omvang en diversiteit van de wereldwijde structurele contacten van Westlandse organisaties. Ook wordt de bijdrage aan grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd inzichtelijk gemaakt. Daardoor kan de samenwerking tussen organisaties worden gestimuleerd en talent worden geinspireerd.

Hoe wordt de toegevoegde waarde zichtbaar gemaakt?
 1. Door de link www.westlandhortibusiness.com/worldwide te laten plaatsen op zoveel mogelijk sites van betrokken organisaties;
 2. Door buitenlandse instanties die op bezoek zijn via de site te laten zien welke organisaties actief zijn in hun land/regio;
 3. Door betrokkenen bij het opzetten van handelsmissies naar het buitenland via de site te wijzen op de organisaties die in desbetreffend land/regio actief zijn;
 4. Door informatie over WestlandWerelds (met link naar site) op te nemen in een les t.b.v. basis-,  middelbaar- hoger – en academisch onderwijs over internationalisering;
 5. Door specifiek studenten op de site te wijzen die in het buitenland stage willen lopen;
 6. Door via Westlandse media (met name WOS, Westlanders.nu, Groot Westland en Het Hele Westland) specifieke landen of regio’s er uit te lichten in een periodiek terugkerende rubriek;
 7. Door de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals)  van de Verenigde Naties expliciet op te nemen in de pop up schermen van alle getoonde locaties.
 8. Door in samenwerking met de gemeente Westland ambassadeurs WestlandWerelds te benoemen die door het benutten van bovenstaande kanalen Westland en omgeving positief kunnen uitdragen.

Welke concrete effecten worden beoogd om de toegevoegde waarde te realiseren?
 1. De positieve kijk op Westland wordt vergroot. Dit geldt met name voor Westlanders, maar ook voor anderen in binnen- en buitenland. Zichtbaar wordt gemaakt dat Westland, na Schiphol en de Rotterdamse haven, een ‘wereldspeler’ is, eigenlijk een ‘multinational, met wie maatschappelijke opgaven zoals voedselveiligheid, voedselzekerheid en vergroening van steden kan worden ingevuld. Hierdoor wordt het Westland interessanter als vestigingslocatie en als regio om te werken en te wonen. De mentaliteit is nu vaak dat Westlanders het niet bijzonder vinden wat hier gebeurt, maar dat is het natuurlijk wel. Westlanders mogen best wat trotser worden op hun regio!   
 2. Samenwerkingsverbanden worden gestimuleerd tussen organisaties (bedrijven en stichtingen), overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen (de vier O’s)  binnen Westland en omgeving. Dit geldt bijv. voor een World Horti Center (WHC) en Hortiheroes, maar ook voor koepelorganisaties (VNO-NCW Westland-Delfland, MKB Westland, AVAG, Glastuinbouw Westland, e.d.) en bedrijventerreinen (Honderdland, ABC Westland, Tradeparc Westland, Vlotlaan, e.d.).
 3. Studenten kunnen gerichter en makkelijker een stageplek in het buitenland vinden.
 4. De internationalisering in het onderwijs (basisonderwijs t/m academisch onderwijs) wordt gestimuleerd in het kader van de verbetering van het kennis- en educatieklimaat.”
 5. Handelsmissies van Nederland naar het buitenland en handelsmissies van het buitenland naar Westland worden gefaciliteerd door inzicht via de site. 
Wanneer is de site live gegaan?

De site is op 7 februari 2019 live gegaan en  gepositioneerd op het digitale platform www.westlandhortibusiness.com van de gemeente Westland. De link van de wereldkaart kan eveneens worden opgenomen op uw eigen website.

Hoeveel bedraagt inschrijfgeld en/of abonnement?

Er zijn geen deelnamegelden vereist. Het onderhouden van het netwerk gebeurt op vrijwillige basis door de initiatiefnemer/coördinator Ard Dekker in samenwerking met de gemeente Westland.

Hoeveel organisaties en structurele relaties staan op de kaart?

Per 21 september 2020 staan er 1116 buitenlandse relaties op de kaart van 105 contacten met 188 organisaties (162 bedrijven,  10 stichtingen en 16 kennisinstellingen).

Dit aantal groeit nog steeds gestaag. De eerdere verwachting om eind 2019 meer dan 1000 structurele buitenlandse relaties op de kaart te krijgen is waargemaakt.

Welke privacyregels zijn van kracht?

De  privacyregels van de gemeente Westland  zijn van kracht. Daarnaast is specifiek voor WestlandWerelds een gegevensprotocol opgesteld dat (in het Engels) zichtbaar is op de www.westlandhortibusiness.com/worldwide en (in het Nederlands) op deze website (onder Privacy & Cookies).

Hoe vaak worden gegevens geactualiseerd?

Gegevens van nieuwe organisaties worden in beginsel binnen twee maanden op de digitale wereldkaart toegevoegd. Dat geldt ook voor aanpassingen die door organisaties worden aandragen bij WestlandWerelds.
Op 10 en 17 februari 2020 zijn alle organisaties benaderd die per 1 december 2019 op de kaart stonden. De ontvangen aanpassingen zijn 30 maart 2020 verwerkt.

Hoe kunnen organisaties zich aanmelden?

Organisaties kunnen zich per e-mail (westlandwerelds@gmail.com) aanmelden. Daarna neemt initiatiefnemer/coördinator Ard Dekker contact op om aan de hand van een format gegevens te ontvangen ten behoeve van vermelding op de kaart en t.b.v. interne doeleinden.

Op welke social media is WestlandWerelds zichtbaar?
 1. LinkedIn:  Bedrijfspagina WestlandWerelds:   https://www.linkedin.com/company/westlandwerelds
 2. De site van de gemeente Westland: www.westlandhortibusiness.com/worldwide Er is alleen een Engelse versie (Worldwide).
 3. Deze website www.westlandwerelds.nl die vanaf 11 juli 2019 live is.