Uw organisatie ook op de wereldkaart WestlandWerelds?

Wie kan op de kaart komen te staan?

Alle organisaties (bedrijven, kennisinstellingen en stichtingen) met een vestiging in Westland en omgeving en een structurele internationale relatie kunnen op de digitale wereldkaart worden vermeld.

Welke informatie wordt zichtbaar gemaakt?
 1. De locaties worden zichtbaar gemaakt van vestigingen in Westland en omgeving, eventuele hoofdvestigingen, verkoopvestigingen, distributeurs, vertegenwoordigers, agentschappen, productiebedrijven (incl. teeltlocaties), research & service-instanties, franchisebedrijven, licentiehouders, kennispartners en overige relaties. Het gaat dus niet om exportrelaties of om handelsstromen.
 2. Via een pop up scherm worden per locatie diverse gegevens getoond. Naast adresgegevens, website, e-mail en telefoonnummer betreft dit links met social media (Youtube, LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter) en de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN waar een bijdrage aan wordt geleverd. De organisatie bepaalt zelf welke gegevens worden getoond.
 3. Voorts bevat de site een zoekfunctie op naam en op kernactiviteit.
Wat is de toegevoegde waarde van WestlandWerelds?

Met deze digitale wereldkaart wordt het imago van het Westland en haar unieke tuinbouwcluster verhoogd. Dit wordt gedaan door meer mensen en specifiek jongeren bewust te maken van de enorme omvang en diversiteit van de wereldwijde structurele contacten van organisaties uit Westland en omgeving. Ook wordt de bijdrage aan grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd inzichtelijk gemaakt. Daardoor kan de samenwerking tussen organisaties worden gestimuleerd en talent worden geïnspireerd.

Hoe wordt de toegevoegde waarde zichtbaar gemaakt?
 1. Door de link www.westlandhortibusiness.com/worldwide te laten plaatsen op zoveel mogelijk sites van betrokken organisaties (voor de Engelstalige kaart) en/of de link www.westlandwerelds.nl (voor de Nederlandstalige kaart);
 2. Door buitenlandse instanties die op bezoek zijn via de site te laten zien welke organisaties uit Westland en omgeving actief zijn in hun land/regio;
 3. Door betrokkenen bij het opzetten van handelsmissies naar het buitenland via de site te wijzen op de organisaties uit Westland en omgeving die in desbetreffend land/regio actief zijn;
 4. Door informatie over WestlandWerelds (met link naar site) op te nemen in een les t.b.v. basis-,  middelbaar- hoger – en academisch onderwijs over internationalisering;
 5. Door specifiek studenten op de site te wijzen die in het buitenland stage willen lopen;
 6. Door de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals)  van de Verenigde Naties expliciet op te nemen in de pop up schermen van alle getoonde locaties.
Welke concrete effecten worden beoogd om de toegevoegde waarde te realiseren?
 1. De positieve kijk op Westland wordt vergroot. Dit geldt met name voor Westlanders, maar ook voor anderen in binnen- en buitenland. Zichtbaar wordt gemaakt dat Westland net als Schiphol en de Rotterdamse haven, een ‘wereldspeler’ is, eigenlijk een ‘multinational, met wie maatschappelijke opgaven zoals voedselveiligheid, voedselzekerheid en vergroening van steden kan worden ingevuld. Hierdoor wordt het Westland interessanter als vestigingslocatie en als regio om te werken en te wonen. De mentaliteit is nu vaak dat Westlanders het niet bijzonder vinden wat hier gebeurt, maar dat is het natuurlijk wel. Westlanders mogen best wat trotser worden op hun regio!   
 2. Samenwerkingsverbanden worden gestimuleerd tussen organisaties (bedrijven en stichtingen), overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen (de vier O’s)  binnen Westland en omgeving. Dit geldt bijv. voor een World Horti Center (WHC) en Hortiheroes, maar ook voor koepelorganisaties (VNO-NCW Westland-Delfland, MKB Westland, AVAG, Glastuinbouw Westland, e.d.) en bedrijventerreinen (Honderdland, ABC Westland, Tradeparc Westland, Vlotlaan, e.d.).
 3. Studenten kunnen gerichter en makkelijker een stageplek in het buitenland vinden.
 4. De internationalisering in het onderwijs (basisonderwijs t/m academisch onderwijs) wordt gestimuleerd in het kader van de verbetering van het kennis- en educatieklimaat.”
 5. Handelsmissies van Nederland naar het buitenland en handelsmissies van het buitenland naar Westland worden gefaciliteerd door inzicht via de site. 
Wanneer is de site live gegaan?

De site is op 7 februari 2019 live gegaan en  gepositioneerd op het digitale platform www.westlandhortibusiness.com van de gemeente Westland. De link van de wereldkaart kan eveneens worden opgenomen op uw eigen website. Dit betreft de Engelstalige kaart. Op www.westlandwerelds.nl is vanaf medio 2021 de Nederlandstalige kaart zichtbaar.

Hoeveel bedraagt inschrijfgeld en/of abonnement?

Er zijn geen deelnamegelden vereist. Het onderhouden van het netwerk gebeurt op vrijwillige basis door de initiatiefnemer/coördinator Ard Dekker in samenwerking met de gemeente Westland.

Hoeveel organisaties en structurele relaties staan op de kaart?

Per 1 oktober 2022 staan er 1612 buitenlandse relaties op de kaart van 151 contacten met 277 organisaties (226 bedrijven,  22 stichtingen en 29 kennisinstellingen). Vanaf begin 2022 is dit aaantal redelijk stabiel. Er is nog voldoende potentieel voor verdere groei.

Welke privacyregels zijn van kracht?

De  privacyregels van de gemeente Westland  zijn van kracht. Daarnaast is specifiek voor WestlandWerelds een gegevensprotocol opgesteld dat (in het Engels) zichtbaar is op de www.westlandhortibusiness.com/worldwide en (in het Nederlands) op deze website (onder Privacy & Cookies).

Hoe vaak worden gegevens geactualiseerd?

Gegevens van nieuwe organisaties worden in beginsel binnen twee maanden op de digitale wereldkaart toegevoegd. Dat geldt ook voor aanpassingen die door organisaties worden aandragen bij WestlandWerelds.
In maart 2021 en april/mei 2022 zijn alle organisaties benaderd die op 1 januari daarvoor op de kaart stonden. De ontvangen aanpassingen zijn verwerkt.

Hoe kunnen organisaties zich aanmelden?

Organisaties kunnen zich per e-mail (westlandwerelds@gmail.com) aanmelden. Daarna neemt initiatiefnemer/coördinator Ard Dekker contact op om aan de hand van een format gegevens te ontvangen ten behoeve van vermelding op de kaart en t.b.v. interne doeleinden.

Op welke social media is WestlandWerelds zichtbaar?
 1. LinkedIn:  Bedrijfspagina WestlandWerelds:   https://www.linkedin.com/company/westlandwerelds
 2. De site van de gemeente Westland: www.westlandhortibusiness.com/worldwide Dit is de Engelse versie (Worldwide).
 3. Deze website www.westlandwerelds.nl die vanaf 11 juli 2019 live is. Sinds 3 augustus 2021 staat op de homepage de Nederlandse versie van de kaart.
Hoe vaak wordt de kaart bekeken?

Via Google analytics is zichtbaar dat de kaart de laatste jaren 1.000-3.000 keer per maand wordt geraadpleegd. Het gemiddelde is 1.500 met een aantal keren opvallende pieken. Zo werd de kaart op 17/18 mei 2022 bijna 1.000 keer bekeken, waarvan bijna 650 keer uit 99 landen. Koplopers waren de VS (45), India (35) en Brazilië (32). Dit is vaker gebeurd. De aanleiding is nog een raadsel.

Hoe is WestlandWerelds in het nieuws geweest?

Naast de artikelen op de LinkedIn Bedrijfspagina en deze website (onder ‘Nieuws’): kunnen onder andere worden genoemd:

 1. Veel artikelen in de pers naar aanleiding van de lancering op 19 maart 2019. Zie de rubriek nieuws
 2. Op 19 juni 2019 is in Het Hele Westland ingegaan op Innovaties en internationale handelsrelaties op de kaart.
 3. In november 2020 heeft een uitgebreid interview gestaan in het magazine MKB Streamer;
 4. Hortiheroes heeft eind 2020 in een nieuwsbrief aandacht besteed aan de kaart
 5. Maart 2021 is de kenniskring van 65 participanten van het WHC mooi in beeld; In een nieuwsbrief van het World Horti Center
 6. Bij de online HortiXperience van het WHC wordt zowel bij de kennisvideo’s (nr 14 internationalisering) als in het WHC E-book (Marketing and Chain) aandacht besteed aan de kaart; 
 7. In nieuwsbrief BoereGoed van 22 augustus 2021 is aandacht besteed aan WestlandWerelds. 
 8. Op de website van ‘Streekverband De Tien’ (samenwerking protestantse diaconieën) is 21 juni 2022 een leuk stukje opgenomen over WestlandWerelds: https://www.streekverband-de-tien.nl/nieuws/. Dit betreft uiteraard  stichtingen met een goed doel in het buitenland. 
 9. In Het Hele Westland van 12 oktober 2022 is een interview met Ard opgenomen in de rubriek ‘Op de pijp met …..’. Hierin is veel aandacht besteed aan WestlandWerelds.
 10. In een artikel in AD/Westland van 23 november 2022 is veel aandacht besteed aan WestlandWerelds.
 11. Op de voorkant van de Montserse Courant van 30 november 2022 (hetzefde artikel als in Het Hele Westland van 30 november 2022, maar met foto) staat een terugkoppeling van de Raadscommissie van 24 november 2022.
 12. In de ‘Newsletter December 2022’ van Tomatoworld wordt aandacht besteed aan WestlandWerelds met een foto van 17 organisaties die verbonden zijn aan Tomatoworld.