Vragen en antwoorden over wereldkaart WestlandWerelds?

Wie kon op de kaart komen te staan?

Vanaf 1 juli 2023 kan niemand meer op de kaart staan, omdat er een einde is gekomen aan dit burgerinitiatief. Zie nieuws. Organisaties (bedrijven, kennisinstellingen en stichtingen) met een vestiging in Westland en omgeving en een structurele internationale relatie konden op de digitale wereldkaart worden vermeld.

Welke informatie werd zichtbaar gemaakt?
 1. De locaties werden zichtbaar gemaakt van vestigingen in Westland en omgeving, eventuele hoofdvestigingen, verkoopvestigingen, distributeurs, vertegenwoordigers, agentschappen, productiebedrijven (incl. teeltlocaties), research & service-instanties, franchisebedrijven, licentiehouders, kennispartners en overige relaties. Het ging dus niet om exportrelaties of om handelsstromen.
 2. Via een pop up scherm werden per locatie diverse gegevens getoond. Naast adresgegevens, website, e-mail en telefoonnummer betrof dit links met social media (Youtube, LinkedIn, Facebook, Instagram en Twitter) en de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN waar een bijdrage aan wordt geleverd. De organisatie bepaalde zelf welke gegevens werden getoond.
 3. Voorts bevatte de site een zoekfunctie op naam en op kernactiviteit.
Wat was de toegevoegde waarde van WestlandWerelds?

Met deze digitale wereldkaart werd het imago van het Westland en haar unieke tuinbouwcluster verhoogd. Dit werd gedaan door meer mensen en specifiek jongeren bewust te maken van de enorme omvang en diversiteit van de wereldwijde structurele contacten van organisaties uit Westland en omgeving. Ook werd de bijdrage aan grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd inzichtelijk gemaakt. Daardoor kon de samenwerking tussen organisaties worden gestimuleerd en talent worden geïnspireerd.

Hoe werd de toegevoegde waarde zichtbaar gemaakt?
 1. Door de link www.westlandhortibusiness.com/worldwide te laten plaatsen op zoveel mogelijk sites van betrokken organisaties (voor de Engelstalige kaart) en/of de link www.westlandwerelds.nl (voor de Nederlandstalige kaart);
 2. Door buitenlandse instanties die op bezoek waren via de site te laten zien welke organisaties uit Westland en omgeving actief zijn in hun land/regio;
 3. Door betrokkenen bij het opzetten van handelsmissies naar het buitenland via de site te wijzen op de organisaties uit Westland en omgeving die in desbetreffend land/regio actief zijn;
 4. Door informatie over WestlandWerelds (met link naar site) op te nemen in een les t.b.v. basis-,  middelbaar- hoger – en academisch onderwijs over internationalisering;
 5. Door specifiek studenten op de site te wijzen die in het buitenland stage wensten te lopen;
 6. Door de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen (Sustainable Development Goals)  van de Verenigde Naties expliciet op te nemen in de pop up schermen van alle getoonde locaties.
Welke concrete effecten werden beoogd om de toegevoegde waarde te realiseren?
 1. De positieve kijk op Westland werd vergroot. Dit betrof met name voor Westlanders, maar ook voor anderen in binnen- en buitenland. Zichtbaar werd gemaakt dat Westland net als Schiphol en de Rotterdamse haven, een ‘wereldspeler’ is, eigenlijk een ‘multinational, met wie maatschappelijke opgaven zoals voedselveiligheid, voedselzekerheid en vergroening van steden kan worden ingevuld. Hierdoor kon het Westland interessanter worden als vestigingslocatie en als regio om te werken en te wonen. De mentaliteit is nu vaak dat Westlanders het niet bijzonder vinden wat hier gebeurt, maar dat is het natuurlijk wel. Westlanders mogen best wat trotser worden op hun regio!   
 2. Samenwerkingsverbanden werden gestimuleerd tussen organisaties (bedrijven en stichtingen), overheid, onderwijs en onderzoeksinstellingen (de vier O’s)  binnen Westland en omgeving. Dit geldt bijv. voor een World Horti Center (WHC) en Hortiheroes, maar ook voor koepelorganisaties (VNO-NCW Westland-Delfland, MKB Westland, AVAG, Glastuinbouw Westland, e.d.) en bedrijventerreinen (Honderdland, ABC Westland, Tradeparc Westland, Vlotlaan, e.d.).
 3. Studenten konden gerichter en makkelijker een stageplek in het buitenland vinden.
 4. De internationalisering in het onderwijs (basisonderwijs t/m academisch onderwijs) werd gestimuleerd in het kader van de verbetering van het kennis- en educatieklimaat.”
 5. Handelsmissies van Nederland naar het buitenland en handelsmissies van het buitenland naar Westland werden gefaciliteerd door inzicht via de site. 
Wanneer is de site live gegaan?

De site is op 7 februari 2019 live gegaan en  gepositioneerd op het digitale platform www.westlandhortibusiness.com van de gemeente Westland. De link van de wereldkaart kon eveneens worden opgenomen op eigen websites. Dit betreft de Engelstalige kaart. Op www.westlandwerelds.nl is vanaf medio 2021 de Nederlandstalige kaart zichtbaar. De Nederlandstalige- en de Engelstalige kaart zijn vanaf februari 2023 zichtbaar (geweest) op de vernieuwde website van de gemeente Westland: Greenport | Gemeente Westland

Hoeveel bedroeg inschrijfgeld en/of abonnement?

Er waren geen deelnamegelden vereist. Het onderhouden van het netwerk gebeurde op vrijwillige basis door de initiatiefnemer/coördinator Ard Dekker in samenwerking met de gemeente Westland.

Hoeveel organisaties en structurele relaties stonden op de kaart?

Tot 1 juli 2023 stonden er 1621 buitenlandse relaties op de kaart van 154 contacten met 281 organisaties (230 bedrijven,  22 stichtingen en 29 kennisinstellingen). Vanaf begin 2022 was dit aantal redelijk stabiel. Er was nog voldoende potentieel voor verdere groei, maar per 1 juli 2023 is de kaart leeg gemaakt i.v.m. de beëindiging van dit burgerinitiatief.

Welke privacyregels waren van kracht?

De  privacyregels van de gemeente Westland  waren van kracht. Daarnaast is specifiek voor WestlandWerelds een gegevensprotocol opgesteld dat (in het Engels) zichtbaar is op de www.westlandhortibusiness.com/worldwide en (in het Nederlands) op deze website (onder Privacy & Cookies).

Hoe vaak werden gegevens geactualiseerd?

Gegevens van nieuwe organisaties werden in beginsel binnen twee maanden op de digitale wereldkaart toegevoegd. Dat was ook voor aanpassingen die door organisaties worden aandragen bij WestlandWerelds.
In maart 2021 en april/mei 2022 zijn alle organisaties benaderd die op 1 januari daarvoor op de kaart stonden. De ontvangen aanpassingen zijn verwerkt. Op 11april 2023 zijn alle organisaties geïnformeerd over het einde van WestlandWerelds en zijn ze niet meer gevraagd om aanpassingen door te geven.

Hoe konden organisaties zich aanmelden?

Organisaties konden zich per e-mail (westlandwerelds@gmail.com) aanmelden. Daarna nam initiatiefnemer/coördinator Ard Dekker contact op om aan de hand van een format gegevens te ontvangen ten behoeve van vermelding op de kaart en t.b.v. interne doeleinden.

Op welke social media was/is WestlandWerelds zichtbaar?
 1. LinkedIn:  Bedrijfspagina WestlandWerelds:   https://www.linkedin.com/company/westlandwerelds. Deze bedrijfspagina van LinkedIn zal een meer slapend bestaan gaan leiden.
 2. De site van de gemeente Westland: www.westlandhortibusiness.com/worldwide Dit is de Engelse versie (Worldwide). De Nederlandstalige- en de Engelstalige kaart zijn vanaf februari 2023 zichtbaar (geweest) op de vernieuwde website van de gemeente Westland: Greenport | Gemeente Westland
 3. Deze website www.westlandwerelds.nl die vanaf 11 juli 2019 live is. Sinds 3 augustus 2021 staat op de homepage de Nederlandse versie van de kaart. Deze website blijft tot medio 2024 actief.
Hoe vaak werd de kaart bekeken?

Via Google analytics is zichtbaar dat de kaart de laatste jaren 1.000-3.000 keer per maand werd geraadpleegd. Het gemiddelde is 1.500 met een aantal keren opvallende pieken. Zo werd de kaart op 17/18 mei 2022 bijna 1.000 keer bekeken, waarvan bijna 650 keer uit 99 landen. Koplopers waren de VS (45), India (35) en Brazilië (32). Dit is vaker gebeurd. De aanleiding is nog een raadsel.

Hoe is WestlandWerelds in het nieuws geweest?

Naast de artikelen op de LinkedIn Bedrijfspagina en deze website (onder ‘Nieuws’): kunnen onder andere worden genoemd:

 1. Veel artikelen in de pers naar aanleiding van de lancering op 19 maart 2019. Zie de rubriek nieuws
 2. Op 19 juni 2019 is in Het Hele Westland ingegaan op Innovaties en internationale handelsrelaties op de kaart.
 3. In november 2020 heeft een uitgebreid interview gestaan in het magazine MKB Streamer;
 4. Hortiheroes heeft eind 2020 in een nieuwsbrief aandacht besteed aan de kaart
 5. Maart 2021 is de kenniskring van 65 participanten van het WHC mooi in beeld; In een nieuwsbrief van het World Horti Center
 6. Bij de online HortiXperience van het WHC wordt zowel bij de kennisvideo’s (nr 14 internationalisering) als in het WHC E-book (Marketing and Chain) aandacht besteed aan de kaart; 
 7. In nieuwsbrief BoereGoed van 22 augustus 2021 is aandacht besteed aan WestlandWerelds. 
 8. Op de website van ‘Streekverband De Tien’ (samenwerking protestantse diaconieën) is 21 juni 2022 een leuk stukje opgenomen over WestlandWerelds: https://www.streekverband-de-tien.nl/nieuws/. Dit betreft uiteraard  stichtingen met een goed doel in het buitenland. 
 9. In Het Hele Westland van 12 oktober 2022 is een interview met Ard opgenomen in de rubriek ‘Op de pijp met …..’. Hierin is veel aandacht besteed aan WestlandWerelds.
 10. In een artikel in AD/Westland van 23 november 2022 is veel aandacht besteed aan WestlandWerelds.
 11. Op de voorkant van de Montserse Courant van 30 november 2022 (hetzefde artikel als in Het Hele Westland van 30 november 2022, maar met foto) staat een terugkoppeling van de Raadscommissie van 24 november 2022.
 12. In de ‘Newsletter December 2022’ van Tomatoworld wordt aandacht besteed aan WestlandWerelds met een foto van 17 organisaties die verbonden zijn aan Tomatoworld.
 13. In de digitale krant van AD/Westland van 10 april 2023 is een kritisch artikel opgenomen over het einde van WestlandWerelds met als kop “Westland wil geen Westlandpromotie via uniek burgerinitiatief, ondanks toezeggingen en brede raadssteun.”
 14. In AGF van 11 april 2023 is het persbericht van het einde van de digitale wereldkaart WestlandWerelds integraal opgenomen (met een adres dat niet correct is).  Een vergelijkbaar artikel heeft 11 april gestaan in Groentenieuws en Goedemorgengroente.