Een lege wereldkaart!

Met pijn in mijn hart heb ik (Ard Dekker) vandaag de 32e upload gedaan van deze keer een leeg excel-bestand van WestlandWerelds. De 281 organisaties uit Westland e.o. en de 1621 locaties in de wereld zijn niet meer zichtbaar op de kaart. Geen toepassingsmogelijkheden meer om aan de hand van de digitale wereldkaart de vele buitenlandse delegaties te laten zien welke relaties er liggen met onze regio of leerlingen in het onderwijs meer bewust te maken van de internationale rol van het glastuinbouwcluster met een belangrijke bijdrage aan gezondheid en geluk in de wereld, etc. Hier mogen we best wat trotser op zijn! Het niet meer kunnen benutten van WestlandWerelds is n.m.m. een gemiste kans bij de positionering van het merk Westland! Zie het nieuwsbericht van 11 april jl. voor de reden van de beëindiging.

Terugkijkend ben ik trots op het kunnen en mogen omzetten van een idee (in 2018) in een mooi en functioneel product (operationeel vanaf begin 2019) waar veel complimenten voor zijn ontvangen met veel toepassingsmogelijkheden om het imago van Westland te verbeteren. Een goed netwerk is opgebouwd met veel mooie contacten. De kaart is weliswaar leeg, maar de (aangepaste) website blijft nog tot medio 2024. De bedrijfspagina van LinkedIn zal een meer slapend bestaan gaan leiden.

Graag dank ik iedereen voor zijn/haar bijdrage aan de digitale wereldkaart WestlandWerelds om het Westland in het algemeen en het glastuinbouwcluster in het bijzonder nog beter op de kaart te zetten.