Einde WestlandWerelds

Na twee jaar discussie tussen de gemeente Westland en mij (Ard Dekker) als initiatiefnemer en coördinator over het voortbestaan van WestlandWerelds heb ik jammer genoeg gemeend te moeten stoppen met dit burgerinitiatief.

De belangrijkste reden om te stoppen met de kaart is dat de gemeente Westland niet actief  wil bijdragen aan de communicatie van WestlandWerelds. Het actief promoten van individuele initiatieven ziet de gemeente niet als haar taak. De gemeente kiest er juist voor om in clusterverband de promotie van Westland en de Greenport te verzorgen. Vanaf de start in maart 2019 heb ik aangedrongen op een actieve rol van de gemeente, omdat het verhogen van het imago van Westland als wereldhoofdstad voor de glastuinbouw de belangrijkste doelstelling is van de kaart. Aangezien deze actieve promotie voorwaardelijk was om door te gaan komt er per 1 juli a.s. een einde aan  WestlandWerelds. Betrokkenen en organisaties die op de kaart staan zijn vandaag geïnformeerd.  

Zie mijn spreektekst voor de Raadscommissie Bestuur en Economie van 24 november 2022. Nagenoeg alle fracties van de gemeenteraad gaven aan dat ze dit burgerinitiatief wilden blijven omarmen. In februari 2023 is de digitale wereldkaart wel op de vernieuwde website van de gemeente Westland geplaatst. Zie het heden verzonden persbericht en het inmiddels verschenen artikel in AD-Westland.