25e import data met meer bedrijven en toepassingen

Bij de 25e import van data sinds de lancering in maart 2019 zijn mooie bedrijven toegevoegd. Zie de bedrijfspagina LinkedIn. Doordat een bedrijf met veel buitenlandse relaties is verwijderd, omdat het geen participant meer is van het WHC, is sprake van een beperkte  toename van het aantal buitenlandse relaties naar 1462. Het aantal organisaties/lokaties in Westland e.o. is wel fors gestegen naar 272. Nieuwe toepassingen zijn de bijdragen aan de onboardingcursus  IntoTuinbouw en aan de Westlandse techniekdag op 24 september van het WNTWeb. De bedrijfspagina op LinkedIn telt inmiddels bijna 600 volgers en de kaart wordt per maand 1.500-200 keer bekeken.

Nieuwe mijlpalen in zicht

Sinds vandaag staan op de digitale wereldkaart 1456 buitenlandse locaties van 248 organisaties (200 bedrijven, 17 stichtingen en 31 kennisinstellingen) uit Westland e.o. Over ongeveer twee maanden is de 25e import met meer dan 250 organisaties en wellicht meer dan 1500 buitenlandse locaties. Met het Westland en de tuinbouwsector, die steeds meer durzaam, innovatief en circulair is, leveren we een belangrijke bijdrage aan wereldwijde voedselvraagstukken (gezondheid) en geluk! Laten we dit aan de hand van de kaart uitdragen!

Vijf nieuwe stichtingen voor goede doelen in buitenland op de kaart

Vijf nieuwe stichtingen, die bijdragen aan ontwikkelingshulp in het buitenland, zijn toegevoegd aan de digitale wereldkaart WestlandWerelds. Centraal staat deze keer de Stichting Streekverband deTien. Met het geld dat 16 aangesloten Protestantse kerken uit Westland en Midden-Delfland inzamelen d.m.v. collecten, giften enz. worden zes projecten gedurende meerdere jaren ondersteund: Jarikin, Tuka Pamoja (Kenia/Wim v.d. Burg) en Hart voor Moldavie zijn nieuw op WestlandWerelds. Westland4Gambia en Girls Empoverment Foundation stonden reeds op de kaart. Het zesde project volgt later. Daarnaast is de Stichting Dorcas vermeld, incl. de winkel in Naaldwijk. Met opname van dergelijke stichtingen op de kaart wordt samenwerking tussen stichtingen, bedrijven en kennisinstellingen in het buitenland gestimuleerd. Een voorbeeld is Rijk Zwaan dat in 2020 een samenwerking is aangegaan met Jarikin voor hulp bij een tuinbouwproject in Haïti. Op de kaart staan nu 239 organisaties uit Westland e.o. (194 bedrijven, 30 kennisinstellingen, en 15 stichtingen) met 1438 relaties in het buitenland.

Update en jaarlijkse validatie gegevens

Na de 22e import staan 1.408 buitenlandse relaties op de kaart van 220 organisaties uit Westland e.o. Overeenkomstig het gegevensprotocol ontvangen alle organisaties die per 1 januari jl. op de kaart staan de komende weken een bestand met hun data ter validatie. Alle organisaties staan gratis op de kaart, maar er wordt wel verzocht om WestlandWerelds meer bekendheid te geven op social media en mond tot mond. In de laatste nieuwsbrief van het World Horti Center is de mooie kenniscirkel afgebeeld van de vele participanten van het WHC die op de kaart staan. In 2021 gaat de aandacht meer uit naar toepassingen en publiciteit.

Lentiz en Bigg Green Egg Europe nieuw op de kaart

Vandaag zijn 247 buitenlandse locaties toegevoegd aan de kaart. Hiervan zijn 224 nieuwe locaties (kennispartners) van de Lentiz onderwijsgroep, vooral in China. Ook de MKB-Westland winnaar Big Green Egg Europe is met 24 buitenlandse distributeurs goed vertegenwoordigd. Totaal staan er nu 1392 buitenlandse locaties op de kaart van 217 organisaties uit Westland e.o. Op naar 1.500 buitenlandse locaties!

Primeur voor De Hoeksteen uit Honselersdijk en update

Maandag 15 september jl. mocht ik de eerste lessen internationalisering voor het onderwijs geven aan de hand van de digitale wereldkaart WestlandWerelds. Niet toevallig was dat bij basisschool De Hoeksteen in Honselersdijk. Als één van de weinige basisscholen in Westland besteedt zij aan de hand van het thema ‘De wijde wereld’ aandacht aan internationalisering (import en export tuinbouw, duurzaamheid, etc.).
Zie https://www.linkedin.com/company/westlandwerelds.

Het streven is om meer aandacht voor internationalisering in het onderwijs te krijgen. WestlandWerelds kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren. Neem contact op met  initiatiefnemer/coördinator Ard Dekker, die gratis langs komt.

Per 21 september 2020 staan 185 organisaties uit Westland en omgeving op de kaart met 1116 buitenlandse locaties.