Update en jaarlijkse validatie gegevens

Na de 22e import staan 1.408 buitenlandse relaties op de kaart van 220 organisaties uit Westland e.o. Overeenkomstig het gegevensprotocol ontvangen alle organisaties die per 1 januari jl. op de kaart staan de komende weken een bestand met hun data ter validatie. Alle organisaties staan gratis op de kaart, maar er wordt wel verzocht om WestlandWerelds meer bekendheid te geven op social media en mond tot mond. In de laatste nieuwsbrief van het World Horti Center is de mooie kenniscirkel afgebeeld van de vele participanten van het WHC die op de kaart staan. In 2021 gaat de aandacht meer uit naar toepassingen en publiciteit.