Nieuwe mijlpalen in zicht

Sinds vandaag staan op de digitale wereldkaart 1456 buitenlandse locaties van 248 organisaties (200 bedrijven, 17 stichtingen en 31 kennisinstellingen) uit Westland e.o. Over ongeveer twee maanden is de 25e import met meer dan 250 organisaties en wellicht meer dan 1500 buitenlandse locaties. Met het Westland en de tuinbouwsector, die steeds meer durzaam, innovatief en circulair is, leveren we een belangrijke bijdrage aan wereldwijde voedselvraagstukken (gezondheid) en geluk! Laten we dit aan de hand van de kaart uitdragen!